16 žaidimų dėmesiui lavinti

Home / NAUJIENOS / NAUDINGI PATARIMAI TĖVAMS / 16 žaidimų dėmesiui lavinti
16 žaidimų dėmesiui lavinti

Norint, kad vaikas mokytųsi, kad mokėtų ir galėtų žaisti pats, su kitais vaikais ar suaugusiais – jis turi mokėti bent kurį laiką susikaupti ir sukoncentruoti dėmesį į užduotį. Taigi, štai keli žaidimai, padėsiantys Jūsų vaikui išmokti būti dėmesingesniu.

Žaidimas „Rask raidę”
Žaidimui prireiks nedidelio teksto, parašyto didelėmis raidėmis, ir rašiklio.
Duokite vaikui tekstą (net jei vaikas dar nemoka skaityti) ir parodykite, kurią raidę reikia pabraukti. Jei vaiko dėmesys dar nėra pakankamai išvystytas, tai nupieškite (atspausdinkite) raidę, kurią jam reikia pabraukti ant atskiro lapo, ir padėkite lapelį su raide prieš vaiką. Paaiškinkite, kad peržiūrėti reikia kiekvieną eilutę. Po to pakeiskite ar pasunkinkite užduotį. Pavyzdžiui, „Pabrauk raidę B ir užbrauk kryželiu raidę C”.

Trimečiams tiks 2 – 3 sakiniai stambiomis raidėmis. Kuo geriau su užduotimi susidoroja mažylis, tuo daugiau žodžių papildo tekstą. Penkiamečiui galima duoti tekstus iš 2 – 3 pastraipų.

Pastabos: šie žaidimai padeda ugdyti atkaklumą ir dėmesio koncentraciją, o taip pat treniruoja gebėjimą valingai paskirstyti ir nukreipti dėmesį.

Žaidimas „Rask porą”
Žaidimui prireiks kelių skirtingų daiktų vienodų porų. Galima sumaišyti skirtingas poras kojinių, galima iš popieriaus iškirpti poras skirtingo ilgio juostelių, galima parinkti poras skirtingų sagų.

Padėkite prieš vaiką sumaišytas į vieną krūvelę pasirinktas daiktų poras ir duokite vaikui užduotį suporuoti vienodus daiktus. Jei tai kojinės, vaikui teks suporuoti vienodas kojines. Jei tai juostelės, vadinasi, jam teks parinkti poras vienodo ilgio juostelių. Jei tai sagos, vaikas sudeda poromis vienodas sagas.
Trimečiams pakaks 3 – 5 skirtingų daiktų porų. Kuo vyresnis ir žaidime pasikaustęs vaikas, tuo didesnį skaičių daiktų porų jam galima duoti.

Jei žaidime dalyvauja keli vaikai, galima kiekvienam vaikui duoti savo komplektą daiktų. Taip pat galima suskirstyti vaikus komandomis ir surengti varžybas, kuri iš komandų greičiau suporuos visus daiktus.

Žaidimas „Renkame derlių”
Žaidimui prireiks iškirptų iš kartono skirtingų vaisių ir daržovių siluetų – oranžinės morkos (kelios), raudoni pomidorai (keli), žali agurkai (keli), violetiniai baklažanai (keli), geltoni obuoliai (keli) ir t.t.

Išmėtykite ant grindų įvairiaspalves kartonų figūrėles ir paprašykite vaiko surinkti kurį nors vieną vaisių ar daržovę. Jei vaikai keli, kiekvienam duodama sava užduotis. Šiuo atveju iškirptų vaisių ir daržovių „rūšių” kiekis  turi atitikti vaikų skaičių. Taip pat kiekis skirtingų figūrų turėtų būti vienodas.
Jei vaikų daug, paskirstykite juos komandomis. Tegu jie rungtyniauja, kuri komanda surinks savo derlių greičiau. Kad vaikams būtų įdomiau rinkti derlių, jiems galima duoti pintinėles.

Pastaba: šie žaidimai padeda lavinti vaiko koncentraciją, rūšiavimo ir dėmesio sutelkimo įgūdžius. Šie žaidimai labai tiks vaikų švenčių scenarijams.

Žaidimas „Stebuklingas maišelis”
Žaidimui prireiks nepermatomo maišelio su raišteliu ir kelių skirtingų daiktelių: žaislų, konstruktoriaus detalių, kubelių ir t.t.. Daiktų, skirtų žaidimui, dydis turi būti toks, kad vaikui būtų patogu juos čiupinėti ir traukti iš maišelio.

Dėkite į maišelį visus žaidimui pasirinktus daiktus, užtempkite raištelį taip, kad liktų nedidelis tarpelis, į kurį vaikas galėtų įkišti ranką. Paprašykite vaiko iš maišelio traukti būtent tuos daiktus, kuriuos jūs įvardijate. Tuo pačiu metu žvilgčioti į maišelio vidų jam negalima, t.y., daiktą reikia surasti apčiupinėjant, o ne matant.
Kuo daugiau daiktų maišelyje, tuo sudėtingesnis žaidimas. Trimečiams daugiau kaip 5 – 6 daiktų imti neverta.

Žaidimas „Rask  čiupinėdamas”
Žaidimui prireiks kelių medžiaginių gabalėlių. Juos galima pasigaminti savarankiškai. Paimkite kelis nedidelius vienodus medžio gabalėlius ir ant kiekvieno jų padarykite skirtingus paviršius. Svarbiausia, kad čiupinėjant jie skirtųsi vienas nuo kito. Jei neturite galimybės nusipirkti arba pasigaminti taktilines lenteles, gali padaryti paprasčiau. Paimti vienodas vaikiško konstruktoriaus detales (geriau medinio, tačiau galima ir plastmasinį) ir apvynioti jas skirtingomis medžiagomis. Galima paimti: šilką, mocherą, medvilnę, atlasą, kailį, megztą.

Žaidimo metu duokite vaikui vieną taktilinę lentelę į ranką ir pasiūlykite jam atidžiai apčiupinėti. Paimkite tą gabaliuką atgal, paprašykite vaiko nusisukti ir paslėpkite lentelę po nosine kartu su kitomis kaladėlėmis. Vaikas turi atpažinti ir rasti savo lentelę po nosine pačiupinėjant.

Trimečiams patartina naudoti ne daugiau kaip 3 – 5 kubelius, palaipsniui jų kiekį galima didinti. Penkiamečiams galima duoti iki 10 – 12 lentelių.

Pastaba: šio tipo žaidimai padeda lavinti ne tik dėmesingumą, bet ir taktilinius pojūčius. šį žaidimą geriau žaisti su vienu vaiku, jei žaidžia vaikų grupė, užduotis duodama kiekvienam vaikui paeiliui.

Žaidimas „Rask žaislą”
Pasirinkite bet kokį ne patį didžiausią žaislą ir paslėpkite jį. Po to papasakokite vaikui, ką Jūs paslėpėte ir pasiūlykite vaikui surasti paslėptą žaislą vadovaujantis Jūsų nuorodomis. Nuorodų pavyzdžiai: už mėlyno, už geltono, po kvadratiniu, po apvaliu, ant medinio ir t.t. Kai vaikas ras žaislą, jis tampa vedančiuoju ir slepia žaislą, o Jūs ieškote jo vadovaudamiesi vaiko nuorodomis. Jei žaidime dalyvauja keli vaikai, tai vedančiojo vaidmuo paeiliui pereina nuo vieno vaiko – kitam.

Žaidimas „Rinkėjas”
Šį žaidimą galima žaisti ir viduje, ir lauke. Galima duoti užduotis vienam vaikui, o galima vaikų grupei.

paprašykite vaikų paieškoti ir atnešti Jums konkrečius daiktus. Jei žaidimas vyksta namuose, galima paprašyti vaiko atnešti kubelį, lėlę, knygutę ir pieštuką. Lauke galima paprašyti vaikų atnešti šakeles, lapelius, akmenukus. Trimečiams galima duoti užduotį atnešti tik tris daiktus, o kai jie išmoks gerai susidoroti su užduotimi, palaipsniui didinkite daiktų skaičių. Jei vaikas moka skaičiuoti, jam galima pasunkinti užduotį: „Atnešk man tris šakeles, 1 akmenuką, 5 žoleles ir 2 geltonus lapus”.

Jei žaidime dalyvauja daug vaikų, tai kad jiems būtų įdomiau ieškoti, o Jūs būtumėte tikri, kad vaikai nieko nepamirš, kiekvienam jų galima duoti po „žemėlapį”, kuriose bus nupaišyta, ką vaikams reikia atnešti.
Pastaba: šio tipo „Ieškok ir surask” žaidimai lavina dėmesį, pastabumą ir vaiko atmintį. Juos galima žaisti vaikų švenčių metu. Ypač įdomu, kai Jūs pasiūlote vaikams surasti „lobį” ir paslepiate jiems saldėsių.

Žaidimas „Surink karoliukus”
Žaidimui prireiks stambių įvairiaspalvių ir įvairaus dydžio karoliukų.
Duokite vaikui užduotį suverti karoliukus pagal atitinkamą schemą: pirmiausią mėlyną, po to žalią, kvadratinę, po to apvalią, raudoną po to geltoną. Kuo jaunesnis vaikas, tuo paprastesnė turėtų būti schema. Su laiku ar vyresniems vaikams užduotį galima sunkinti: 2 apvalūs raudoni karoliukai, 3 geltoni trikampiniai karoliukai, 1 mėlynas kvadratinis. Užduotis gali būti pateikta žodžiu, o galima nupiešti spalvotą karoliukų schemą, paprašius vaiką surinkti karoliukus pagal pavyzdį.

Žaidimas „Pastatyk bokštą”
Žaidimui prireiks vaikiškų įvairiaspalvių kubelių rinkinys.
Paprašykite vaiko pastatyti kelis bokštus: vieną mėlyną, vieną raudoną, o trečią – geltonai žalią. Jei vaikas moka skaičiuoti, galima paprašyti jo pastatyti vieną bokštą iš vieno raudono kubelio ir dviejų mėlynų, o kitą bokštą iš dviejų žalių ir trijų geltonų kubelių. Užduotį galima pateikti žodžiu, o galima nupiešti schemą ir paprašyti vaiko pastatyti bokštą pagal ją. Jei žaidžia keli vaikai, galima kiekvienam jų duoti po savo schemą, svarbiausia stebėti, kad visiems užtektų kubelių. Palaipsniui užduotį galima sunkinti.

Žaidimas „Padaryk paeiliui”
Pasiūlykite vaikui sustingti, atidžiai Jūsų paklausyti ir atlikti užduotis tokia tvarka, kokia jis jas išgirs. Duokite jam, pavyzdžiui, tokias užduotis: suploti delnais, treptelti koja ir apsisukti; arba paimti lėlę, sušukuoti ją, paguldyti ant stalo, o po to atnešti mašinėlę. Žaidžiant su trimečiais galima pradėti nuo dviejų užduočių ir palaipsniui didinti užduočių skaičių.

Žaidimas „Viskam savas laikas”

1-as variantas
Šį žaidimą geriau žaisti, kai kambaryje išmėtyta skirtingų žaislų. Susitarkite su vaiku, kad jis gavęs Jūsų komandą ims rinkti ir nešti Jums žaislus. „Laikas kubeliams” – sakote Jūs. Vaikas turi imti rinkti kubelius. „Laikas pieštukams” – vaikas atranda ir atneša Jums pieštukus. „Laikas meškučiui” – vaikas atneša meškiuką. Keiksite komandas kas kažkiek laiko, skirtingu periodiškumu.

2-as variantas
Šį žaidimą geriau žaisti lauke. Pasivaikščiojimo metu susitarkite su mažyliu, kad Jūs ieškosite skirtingų daiktų pagal komandą. „Laikas raudonoms mašinoms” – imate ieškoti ir rodyti raudonus automobilius. „Laikas akmenukams” – ieškote akmenukų. „Laikas mėlynoms mašinoms” – ieškote mėlynų mašinų. „Laikas medžiams” – ieškote ir rodote visus medžius, kurie yra aplinkui. Komandas galima kartoti. Visus atrastus objektus galima suskaičiuoti. Namuose pabandykite su vaiku atsiminti, ko ir kur Jūs ieškojote.

3-as variantas
Susitarkite su vaiku, kad gavęs Jūsų komandą jis ims piešti skirtingas figūras. Duokite jam popierių, pieštukus ir pradėkite. „Laikas apskritimams” – vaikas paišo apskritimus. „Laikas kvadratams” – mažylis piešia kvadratus. „Laikas trikampiams” – ima piešti trikampius. Komandas galima kartoti ir keisti skirtinga tvarka.

Pastabos: serijos „Viskam savas laikas” žaidimai treniruoja tokį svarbų įgūdį kaip gebėjimas savarankiškai ir valingai valdyti dėmesį.

Žaidimas „Stebuklingos poros”
Pasiūlykite vaikui žaidimą su žodžiais. Jam reikia paeiliui sakyti vieną gyvūną ir vieną augalą. Pavyzdžiui: dramblys, ramunė, lapė, medis, katė, žolė. Palaipsniui žaidimą galima sunkinti ir siūlyti vaikui paeiliui vardinti du gyvūnus ir du augalus. Pavyzdžiui: šuo, gaidys, krūmas, rožė, lapė, vilkas, beržas, pušis, kiškis, meška ir t.t. Po to pasiūlykite vaikui paeiliui vardinti, pavyzdžiui, vienas baldas, du indai. Toliau žaidimas dar labiau sunkinamas: reikia įvardyti vieną augalą, du baldus, tris gyvūnus. Arba pasakyti du skaičius ir tris geometrines figūras.
Užduoties variantai parenkami atsižvelgiant į vaiko amžių ir individualius gebėjimus.

Šį žaidimą galima žaisti su vaikų grupe. Tokiu atveju, kiekvienas vaikas paeiliui turi pasakyti vieną žodį ir sekti, kad būtų laikomasi teisingos žodžių sekos. Pavyzdžiui, jei užduotys įvardyti vieną gyvūną ir vieną baldą, tai pirmas vaikas sako: „Žirafa”, antras vaikas sako: „Kėdė”, trečias – „Gandras”, ketvirtas: „Spinta”, penktas – „Vilkas” ir t.t.

Žaidimas „Judesiai paeiliui”
Pasiūlykite vaikui paeiliui du kartus treptelti koja, du kartus paploti ir neišsimušti iš ritmo kelias minutes. Palaipsniui užduotį galima sunkinti: vieną kartą paploti, du kartu pamojuoti, tris kartus pašokti.
Jei žaidžia keli vaikai, jie stoja ratu ir daro užduotis visi kartu. Sekos judesius reikia parinkti atsižvelgiant į vaikų amžių ir ypatumus.

Žaidimas „Lėlių teatras”
Žaidimui prireiks lėlių ir skirtingų žaislų (indelių, baldų, mašinėlių). Šiam žaidimui labai tiks maži žaisliukai ir šokoladinių kiaušinių. Sukurkite ant grindų ar stalo lėlių sceną, sustatykite žaislus taip, kad gautumėte teatro vaidinimo sceną. Kas nors sėdi ant kėdės, kas nors stovi, kas nors miega lovoje. Žaidimo siužetas gali būti pats įvairiausias.

Pasiūlykite vaikui atidžiai apžiūrėti sceną, aptarkite, kuo žaislai „užsiima”. Liesti rankomis nieko negalima. Po to paprašykite vaiko nusisukti arba išeiti iš kambario kuriam laikui. Sukeiskite vietomis žaisliukus ar ką nors pakeiskite scenoje. Pakvieskite vaiką į kitą veiksmą ir paprašykite atspėti, kas pasikeitė. Jei vaikui sunku, jam galima duoti užuominas. Pavyzdžiui, jei Jūs sukeitėte vietomis 2 lėles-personažus, galima patikslinti, kad anksčiau lėlės darė tai ir tai arba buvo ten ir ten.
Kuo mažesnis vaikas, tuo paprastesnė turi būti „teatro scena”. Pradžiai paimkite 2-3 lėles personažus ir pakeiskite 1-2 detales „scenoje”. Priklausomai nuo to, kada vaikas įveiks užduotį, galima palaipsniui didinti personažų ir detalių skaičių.

Žaidimas „Parduotuvė”
Pasitelkę žaislus kartu su vaiku sukurkite prekybos centro modelį: ant grindų ar stalo sudėkite viską, ką planuojate pardavinėti savo parduotuvėje. Tai gali būti žaislai ar bet kokie kiti daiktai (knygos, pieštukai, šaukšteliai, puodukai, mašinėlės).

Pasiūlykite vaikui nueiti kur nors naujų pirkinių ir kol jis nusisukęs, paimkite ką nors iš „parduotuvės”. Kai vaikas grįš į parduotuvę, pasakykite: „Į parduotuvę atėjo pirkėjai. Spėk, ką jie nusipirko?”.

Kuo jaunesnis vaikas, tuo mažiau turi būti prekių. Pradėti galima nuo 3 – 4-ir palaipsniui didinkite jų skaičių iki 7 – 8. Kad pasunkintumėte užduotį, kai vaikas išeina, galima pridėti „pirkinių” sąrašą, kurį jis turi atnešti į Jūsų „parduotuvę”.

Žaidimas „Žvejyboje”
Šį žaidimą galima žaisti ir su vienu vaiku, ir su vaikų grupe.
Pasiūlykite vaikams tapti žvejais. Kad „pagautų žuvį”, vaikams reikia tiksliai pakartoti vedančiojo judesius. Jūs pradedate žaidimą: imituojate žvejų judesius: užmetate meškerę, pakertate žuvį, traukiate tinklą, išimate žuvį, tikrinate, kiek žuvų kibire. Vaikai turi tiksliai pakartoti paskui Jus visus judesius. Judesius galima įgarsinti (įvardyti). Po to vedančiuoju tampa vaikas, ir visi kartoja judesius paskui jį. Visi vaikai, dalyvaujantys žaidime, turi pabūti vedančiojo vaidmenyje ir rodyti žvejų judesius.
Kad pasunkintumėte užduotį, galima susitarti, kad vedantysis galima painioti vaikus žodžiais. T.y., įvardyti vieną veiksmą, o daryti kitą. Vaikai turi kartoti vedančiojo veiksmus ir nenusimušti dėl žodžių.

Žaidimas „Kas atėjo?”
Pasiūlykite vaikui pažaisti svetingą šeimininką. Pas jį į namus ateis skirtingi svečiai ir kiekvieną svečią jis turi sutikti skirtingai. Pavyzdžiui, jei ateis laputė, jai reikia pasakyti: „Labas, kūmute”. Jei ateis meška, jis turi sakyti: „Užeik, Pūkuotuk”. Jei ateis zuikis, jam reikia pasakyti: „Sveikas, žvairy” ir t.t.

Paaiškinkite mažyliui, kad kiekvienas svečias, kai ateina, beldžia skirtingai. Vaikui pagal beldimą reiks suprasti, kas atėjo, ir sutikti svečią atitinkama fraze. Pademonstruokite, kaip bels kiekvienas svečias. Pavyzdžiui, laputė lengvai barbena pirštukais, meškinas beldžia kumščiu, zuikutis beldžia delniuku. Įsitikinkite, kad vaikas viską įsiminė.

Pastatykite vaikui „namą”, pavyzdžiui, apstatykite jį kėdėmis, arba paprasčiausiai nustatykite ribas kubeliais ir imkitės žaidimais. Vaikas „sėdi namuose”, suaugęs iš išorės vaidina skirtingus svečius: kai beldžia kaip lapė, vaikas turi pasisveikinti su lape atitinkamai; kai beldžia kaip zuikis, vaikas pasitinka jį atitinkama fraze ir t.t. Suaugęs gali kartotis: į svečius gali ateiti keli meškinai, lapės ar kiškiai.

Kuo vyresnis vaikas, tuo daugiau įvairiausių svečių pas jį gali ateiti (pas penkiametį iki septynių). Prieš pereinant prie didesnio svečių skaičiaus, įsitikinkite, kad vaikas gerai įsimena mažesnį skaičių, ir pridėkite tik po vieną svečią.

Šaltinis: Interneto platybės