Video panaudojimas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymui II dalis

Home / NAUJIENOS / Video panaudojimas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymui II dalis
Video panaudojimas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymui II dalis

Video panaudojimas autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymui II dalis

Pirma dalishttp://www.aboscentras.lt/video-panaudojimas-autizmo-spektro-sutrikima-turinciu-vaiku-ugdymui-dalis/

6 žingsnis. Sudarymas sąlygų peržiūrėti video

Šiame žingsnyje mokytojai ir kiti specialistai suplanuoja sąlygas, kuriomis autistiškas vaikas žiūrės video ir mokysis taikyti tikslinį elgesį.

 1. Pedagogai/specialistai numato aplinkybes, kuriomis mokinys žiūrėti video. Jie numato, kada ir kokiu būdu video peržiūra taps natūralaus kasdienos tvarkaraščio dalimi.Tam, kad būtų nustatyta, kada šį metodą su mokiniu naudoti, naudinga atsakyti į šiuos klausimus:

Kaip dažnai ir kada bus rodomas video?

Kur bus mokoma paties įgūdžio?

 1. Pedagogai/specialistai atrenka video medžiagą, kuri pilnai atitinka tikslinį elgesį natūraliomis sąlygomis.

Mokymas gali vykti natūraliomis sąlygomis ir tuo laiku, kai galima pakartoti tikslinį elgesį funkcionaliu būdu (pavyzdžiui, jei mokiniui reikia sutepti sumuštinį pietų metu, tai mokomasis video jam rodomas iškart prieš pietus).

Labai svarbu mokymo metu naudoti tas pačias priemones, kurios naudotos video filmavimo metu (Sigafoos et al., 2007).

 

7 žingsnis. Video rodymas

Septintame žingsnyje pedagogai/specialistai rodo video su tiksliniu elgesiu autistiškiems vaikams.

 1. Pedagogai/specialistai leidžia mokiniui pažiūrėti video ir suteikia pagalbą, būtiną tam, kad atkreiptų ir/arba užlaikytų jo dėmesį.

Dauguma autistiškų mokinių sėdi ir žiūri video be pagalbos, tačiau kai kuriems gali prireikti papildomos pagalbos, kad išlaikytų dėmesį ir pažiūrėtų video. Kitiems mokiniams reikės nuolatinės pagalbos, kad susikoncentruotų video peržiūrai.

 1. Pedagogai/specialistai leidžia vaikui pažiūrėti video tiek kartų, kiek reikia, ir tik po to laukia iš mokinio tikslinio elgesio taikymo.

Pedagogai/specialistai rodo video kelis kartus, ir tik po to prašo autistiško mokinio naudoti tikslinius įgūdžius klasėje arba kitų užsiėmimų metu.

 1. Pagalbos naudojant video metu pedagogai/specialistai sustabdo video po kiekvieno užduoties analizės žingsnio, kad besimokantis pabandytų atlikti šį žingsnį.

Pagalbos naudojant video metu nepamirškite stabdyti įrašo po kiekvieno žingsnio, kad mokinys jį atliktų (Sigafoos et al., 2007).

 

8 žingsnis. Proceso monitoringas

Aštunto žingsnio tikslas – mokinio progreso monitoringas ir intervencijos efektyvumo nustatymas.

 1. Pedagogai/specialistai surenka duomenis apie tikslinio elgesio naudojimą, pažymi konkrečius užduoties žingsnius, kuriuos vaikas sugebėjo atlikti savarankiškai.
 2. Pedagogai/specialistai pažymi kaip dažnai ir kada mokinys žiūrėjo video rodydamas tikslinį elgesį.

Paruošiamas duomenų rinkimas apie kiekvieną atvejį, kai mokinys rodė tikslinį elgesį, o taip pat apie tai, kaip dažnai mokinys atkūrė būtent modelį iš video rodydamas tikslinį elgesį.

 1. Jei surinkti duomenys rodo, kad 3-5 atvejais vaikas nerodo progreso, pedagogai/specialistai pereina prie problemų sprendimo (9 žingsnis). Jei mokinys rodo progresą, tai instrukcija su video pagalba kartojama tol, kol įgūdžio įvaldymas pasieks maksimumą.

Renkant duomenis monitoringui labai svarbu stebėti tendencijas. Pavyzdžiui, ar mokinio įgūdyje pastebimas progresas, ar jis lieka nepakitęs?

dažniausiai, jei surinkus duomenis 3-5 atvejų elgesys arba mokinio įgūdis nesikeičia, tai būtina pereiti prie problemų sprendimo ir 9 žingsnio. Visgi reikia būti atsargiems, nenutraukti ir nekeisti instrukcijos pernelyg greitai, ypač jei eina kalba apie naują arba sunkų įgūdį ar elgesį.

Jei mokinys pasiekia sėkmę, tai tęskite instrukciją tol, kol nepasieksite maksimalaus įgūdžio įvaldymo lygio. Maksimalus įsisavinimo lygis nustatomas tikslu, aprašytu individualioje mokinio programoje. Kai kurie mokiniai turi pasiekti visiškos nepriklausomybės konkrečiame įgūdyje, tuo metu kai kitiems pakanka surišti skirtingus žingsnius į visumą su vizualia pagalba (pavyzdžiui, vizualaus tvarkaraščio).

Vos tik mokinys ima rodyti tikslinį elgesį, mažinkite pagalbą (kiek tai yra įmanoma) ir rodykite video vis rečiau, tačiau nenutraukite intervencijos iškart, kad išsaugotumėte įgūdį (Sigafoos et al., 2007).

 

9 žingsnis. Problemų sprendimas jei mokinys nerodo progreso

Šiame etape pedagogai/specialistai adaptuoja ir keičia taktiką, kad padėtų autistiškam mokiniui įsisavinti tikslinį elgesį, jeigu jis nepasiekia norimo progreso.

 1. Pedagogai/specialistai analizuoja mokinio progreso monitoringo duomenis tam, kad nustatytų, kokius pakeitimus būtina įtraukti į videomodelingo taikymą.

Pirmiausia, progreso monitoringo duomenys analizuojami, kad būtų nustatyta, ar reikia įtraukti pakeitimų į videomodelingo strategiją, kad pagerintų mokinio progresą (Sigafoos et al., 2007).

 1. Pedagogai/specialistai adaptuoja intervencijos taktiką, kad padėtų mokiniam pasiekti progresą.

Tam jie atsako į šiuos klausimus:

а. Ar mokinys žiūri video pakankamai kartų per savaitę?

 1. Kai mokinys žiūri video, jis arba ji atkreipia dėmesį į esminius aspektus?
 2. Mokinys gauna pakankamai pagalbos iš suaugusių ir/arba bendraamžių, kai bando taikyti tikslinį elgesį praktikoje?
 3. Mokinys gauna pakankamai jam tinkamų paskatinimų už atlikimą ar bandymą atlikti tikslinį elgesį?
 4. Video ne pernelyg sunkus?
 5. Ar reikia atlikti naują užduočių analizę, kad būtų įsitikinta, kad į video įtraukti visi žingsniai?
 6. Mokinys turi įgūdžius (pavyzdžiui, imitaciją, mokymąsi stebint), kurie būtini videomodelingo mokymui?
 7. Pedagogai/specialistai adaptuoja videomodelingo žingsnius tinkamu būdu.

 

10 žingsnis. Palaipsnis video demonstracijos ir pagalbos mažinimas

 1. Pedagogai/specialistai palaipsniui mažina pagalbą, kad paskatintų savarankišką naudojimą ir tikslinio elgesio trukmę.

Kaip ir bet kokiame kitame gerame mokyme, pagalba palaipsniui mažinama tada, kai mokinys rodo progresą arba ima nuosekliai demonstruoti tikslinį elgesį. Pagalbos mažinimas leidžia mokiniui savarankiškai praktikuoti tikslinį elgesį naujose situacijose su skirtingais žmonėmis.

 1. Pedagogai/specialistai naudoja vieną ar kelis metodus video peržiūrų mažinimui:
 2. Nukelta pradžia/pirmalaikė pabaiga. Video paleidimas ne nuo pradžių arba jo sustabdymas nepabaigus, kad mokinys peržiūrėtų ne visą video. Palaipsniui rodomo video apimtis mažėja, ir mokinys mato vis mažiau videomodelingo. Tai tęsiasi, jei mokinys toliau sėkmingai rodo tikslinį elgesį. Kažkuriuo momentu video demonstravimas visiškai nutraukiamas.
 3. Klaidų taisymas. Šis metodas gali būti taikomas, jei mokinys ir toliau daro klaidas kuriuose nors tikslinio elgesio aspektuose. Šiuo atveju pakartotinai peržiūrima ir atidirbama konkreti scena, atspindinti momentą, kur mokinys klysta. Pavyzdžiui, jei mokinys teisingai atlieka visus žingsnius, kai išima paštą iš pašto dėžutės, bet pamiršta užrakinti dėžutę, tai jam rodys tik tas scenas, kur pašto dėžutė užrakinama.
 4. Scenų pašalinimas. Šis metodas apima palaipsnį tų scenų ar užduoties dalių, kurias mokinys jau tobulai įvaldė, pašalinimą iš video (Sigafoos et al., 2007).
 5. Pedagogai/specialistai leidžia vaikui toliau žiūrėti video tol, kol tai normalu ir patinka vaikui, o taip pat palaiko jo elgesį.

Kai kuriems vaikams naudinga reguliariai žiūrėti video ilgą laiką (savaites, mėnesius), nes tai ne tik jiems patinka, bet ir palaiko jų sėkmę. Esmė tame, kad video peržiūros schema atitiktų individualius mokinio ypatumus.

Šaltinishttps://autismpdc.fpg.unc.edu

Klauskite

s2Member®