“Abos centro” atstovai dalyvavo tarptautiniame M. Sundberg’o, VB-MAPP vertinimo programos kūrėjo, seminare

Home / Ataskaitos / “Abos centro” atstovai dalyvavo tarptautiniame M. Sundberg’o, VB-MAPP vertinimo programos kūrėjo, seminare
“Abos centro” atstovai dalyvavo tarptautiniame M. Sundberg’o, VB-MAPP vertinimo programos kūrėjo, seminare

2015 rugsėjo 5 d. “Abos centro” atstovės A. Markevič, E. Kairelytė – Sauliūnienė ir V. Pociūtė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Varšuvoje “VB-MAPP – Bihevioristinis požiūris vertinant verbalinius autizmo spektro sutrkimų turinčių vaikų įgūdžius, būtinus ugdymui”. Turėjome išskirtinę galimybę susitikti su dr. BCBA-D Mark’u L. Sundberg’u (http://www.marksundberg.com/index.htm), ir iš jo paties sužinoti mažiausias VB-MAPP vertinimo programos, pagal kurią atliekamas įgūdžių vertinimas raidos sutrikimų turintiems vaikams, subtilybes.

IMG_5389

M. L. Sundberg’as – savo gyvenimą skyręs darbui su mūsų vaikučiais, po keturiasdešimt metų darytų tyrimų sukūrė specialią VB-MAPP vertinimo programą, kuria naudojasi ABA specialistai visame pasaulyje. Socialinių mokslų daktaro laipsnį turintis, ir 1980 m. BCBA daktaro laipsnį Vakarų Mičigano universitete įgyjęs mokslininkas – praktikas, parašė nemažai autizmo spektro sutrikimų turintiems vaikams ypatingai svarbių knygų. Viena svarbiausių – minėta “Verbalinio elgesio etapai ir pritaikymo programa VB-MAPP” (Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program). M. L. Sundbergas taip pat yra originaliosios ABLLS ir knygos “Vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų kalbinių įgūdžių fomavimas” bendraautorius, parašęs daugiau kaip 50 profesionalių straipsnių, susijusių su autizmu ir raidos sutrikimais. Jis yra žurnalo “Verbalinio biheviorizmo analizė”, (The Analysis of Verbal Behavior) steigėjas ir buvęs redaktorius, du kartus buvęs Šiaurės Kalifornijos ABA analitikų asociacijos prezidentas, buvęs ABAI valdybos pirmininkas, priklausė B. F. Skinnerio fondo direktorių valdybai.

VB-MAPP vertinimo programa apima 900 skirtingų svarbiausių vaiko įgūdžių, kurie būtini, kad vaikas galėtų savarankiškai gyventi ir mokytis natūralioje aplinkoje. Atlikus raidos sutrikimų turinčio vaiko vertinimą pagal VB-MAPP programą galima labai tiksliai nustatyti, kaip ir ko pirmiausia jį mokyti, kad jis ugdytųsi ir formuotųsi tolygiai; kokių įgūdžių vaikui trūksta, kad jis galėtų įgyti kitus; kas šiai dienai trukdo sklandžiam mokymosi procesui ir kt. Specialiai sukurta VB-MAPP įgūdžių analizė leidžia sudaryti individualią konkrečiam vaikui tinkamiausią mokymosi programą. Tad seminaro metu įgytas žinias mūsų centro darbuotojai galės iškart taikyti vaikučių mokymo procese taip užtikrindami  dar geresnius rezultatus. Juk visų „Abos centre” dirbančių ir mažylius ugdančių specialistų nuostata, kuria vadovaujamasi kasdieniniame darbe – kiekvienas vaikas turi teisę pasiekti savo maksimumą, o mūsų pareiga ir atsakomybė padėti jam tai padaryti. Nes kiekvienas vaikas čia svarbus. Visi centro darbuotojai atsidavę savo vaikams, savo darbui, todėl noriai kelia savo kvalifikaciją ir ieško naujausių žinių darbui su mūsų vaikučiais.