“Abos centro” vyriausioji kuratorė skaitys pranešimą tarptautinėje konferencijoje: “Taikomoji elgesio analizė” teorija ir praktika. Bendravimo ir kalbinių įgūdžių formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams”

Home / Ataskaitos / “Abos centro” vyriausioji kuratorė skaitys pranešimą tarptautinėje konferencijoje: “Taikomoji elgesio analizė” teorija ir praktika. Bendravimo ir kalbinių įgūdžių formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams”
“Abos centro” vyriausioji kuratorė skaitys pranešimą tarptautinėje konferencijoje: “Taikomoji elgesio analizė” teorija ir praktika. Bendravimo ir kalbinių įgūdžių formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams”

VšĮ “Abos centras” vyriausioji kuratorė Aliona Markevič skaitys pranešimą tema “Įkyrumo (daugkartinio kartojimo) korekcija raidos sutrikimų turinčio vaiko kalboje naudojant proaktyvius metodus. Su konkrečiu parktiniu pavyzdžiu ir tyrimu”. Savo patirtimi VšĮ “Abos centras” mokomosios dalies vadovė dalinsis 2015 m. rugsėjo 19-20 dienomis, Maskvoje, tarptautinėje konferencijoje: “Taikomoji elgesio analizė” teorija ir praktika. Kalbinių įgūdžių ir bendravimo formavimas raidos sutrikimų turintiems vaikams”.

Konferencijos organizatoriai:

  • Taikomosios elgesio analizės specialistų asociacija
  • Mokomasis projektas: “Atizmas: Korekcinis darbas taikomosios elgesio analizės (ABA) pagrindu”, organizuojamas centro “Mūsų saulėtas pasaulis”.

Tarptautinės konferencijos tikslas: aptarti aktualius klausimus, susijusius su taikomosios elgesio analizės metodų naudojimu formuojant kalbinius įgūdžius vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų ir/ar kitų raidos sutrikimų.

Pagrindiniai konferencijos pranešimai:

  • Teorija: verbalinio elgesio konceptualizacija B. F. Skinerio radikalaus biheviorizmo kontekste; šiuolaikinės mokslinės literatūros, skirtos sudėtingų kalbinių įgūdžių ir bendravimo formavimui taikant ABA principus, apžvalgos.
  • Praktika: taikomosios elgesio analizės metodų, naudojamų vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų ir/ar kitų raidos sutrikimų, kalbinių ir bendravimo įgūdžių formavimui, analizė ir aptarimas.

Konferencijoje dalyvaus taikomosios elgesio analizės specialistai bei sertifikuoti BCBA ir BcaBA elgesio analitikai iš įvairių pasaulio valstybių.