Įtariate autizmą?

Home / NAUJIENOS / Įtariate autizmą?
Įtariate autizmą?

Autizmo spektras yra itin platus, o patys vaikai, kuriems diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas, yra labai įvairūs. Be to, nors autizmo bruožai gerokai skiriasi nuo kitų raidos sutrikimų, tačiau kiekvieną kartą ši diagnozė palieka nemažai galimybių suabejoti jos tikslumu. Juo labiau, kad pasitaiko atvejų, kai autizmo bruožai nėra labai stipriai išreikšti. Taip, dalis autistų vaikų iš tiesų užsidarę ir nelinkę bendrauti su aplinkiniu pasauliu, susidomėję vien žaisliukų dėliojimu į vieną eilę. Tačiau yra nemažai tokių autistiškų vaikų, kurie domisi aplinka, supranta kitų žmonių veiksmus, bando bendrauti ir turi ypatingų gebėjimų kurioje nors srityje. Tai kas gi išskiria autistiškus vaikus iš kitų, kada suaugusieji turėtų sunerimti ir prašyti specialistų, galinčių įvertinti vaiko raidą, pagalbos?

Taigi, verta susirūpinti ir pats laikas prašyti specialistų pagalbos , jie vaikas:

 • nereaguoja (arba itin retai reaguoja) į savo vardą;
 • jo kalbos raida sutrikusi;
 • nevykdo/nesupranta Jūsų prašymų, todėl kartais atrodo, kad jis blogai girdi;
 • neseka tėvų žvilgsnio, neatsisuka į daiktus/žmones, į kuriuos žiūri tėvai;
 • dažnai ir stereotipiškai kartoja keistus, neįprastus judesius (linguoja, sukasi aplink save, mojuoja ranka prieš akis, plasnoja ir kt);
 • nemėgsta prisilietimų, jautriai reaguoja į garsus, šviesą, kvapus ar tam tikrus daiktus;
 • jam išsivysto staigūs įniršio ir agresijos priepuoliai;
 • nežaidžia žaislais arba naudoja juos ne pagal paskirtį (pvz., tik suka mašinėlės ratus niekaip kitaip ja nemanipuliuodamas);
 • nemoka jokia forma paaiškinti, ko jis nori;
 • nežiūri į akis, labiau domisi daiktais nei žmonėmis;
 • nuolat kartoja tuos pačius veiksmus;
 • nesidomi ir nebendrauja su bendraamžiais
 • negeba prognozuoti kitų žmonių veiksmų;
 • neturi empatijos;
 • praranda iki tol turėtus bet kokius įgūdžius.

Vaiko raida pagal amžių:

 • Nuo 6 mėn. kūdikiai jau turi imti šypsotis, geba išreikšti džiaugsmą
 • Nuo 9 mėn. vaikas jau turi atsiliepti į artimųjų bendravimą gugavimu, šypsena ar veido išraiška
 • Jau metų vaikas turi čiauškėti, guguoti, kalbėti savo kalba
 • Metukų sulaukęs vaikas jau moka kelis pagrindinius gestus, skirtus komunikacijai su aplinkiniais. Turi gebėti pirštu parodyti tai, ko nori, mojuoti atsisveikinant ir kt.
 • 16 mėn. vaikas jau turi tarti pirmuosius žodžius
 • Dviejų metų amžiaus vaikas jau geba savarankiškai ištarti 1–2 žodžių frazę.

Specialistai, aiškindamiesi, ar vaikas turi raidos sutrikimą, priskirtiną autizmo spektro sutrikimams, išskiria keturias pagrindines vertinamas grupes: A, B, C ir D. Autizmas diagnozuojamas tuomet, kai vaikas turi 6 ir daugiau požymių iš visų keturių šių grupių. Vienas svarbiausias reikalavimas – du požymiai privalo būti iš A grupės.

A grupė – socialinės sąveikos kokybiniai sutrikimai: 

 1. Žymūs neverbalinės komunikacijos sutrikimai (nėra visaverčio akių kontakto, neįprastos emocinės veido išraiškos arba jų apskritai nėra, nėra sąmoningų komunikacinių gestų).
 2. Negebėjimas ieškoti smagybių ir jomis dalintis su aplinkiniais.
 3. Socialinės ir emocinės sąveikos stoka (vaikas nežaidžia paprastų, socialinių žaidimų, nebendrauja ir nežaidžia su bendraamžiais, aplinkinius naudoja kaip priemonę pasiekti tai ko nori, o ne kaip komunikacinius partnerius).
 4. Vaiko amžius neatitinka socialinio jo elgesio.

B grupė – neverbalinės ir verbalinės komunikacijos bei vaizduotės kokybiniai sutrikimai:

 1. Komunikacijos sutrikimas ir kalbos deficitas, niekaip nekompensuojamas alternatyviais komunikacijos būdais (gestais, mimika).
 2. Net jei kalbėti vaikas moka – kalbos negeba panaudoti bendravimui, norų ar pageidavimų reiškimui.
 3. Echolalija (vadinamasis aidas, kai vaikas kartoja tai, ką išgirsta).
 4. Nėra spontaninių žaidimų ir su jais susijusios kalbos.

C grupė – pasikartojantis, įkyrus elgesys ir veikla bei riboti interesai:

 1. Domisi viena ar keliomis tomis pačiomis veiklomis ir nesugeba sutelkti dėmesio į kitas.
 2. Nenori keisti rutinos, kartoja tuos pačius veiksmus.
 3. Stereotipinės ir pasikartojančios bendrosios bei smulkiosios motorikos manieros.
 4. Dėmesio sutelkimas atskiras daiktų dalis o ne į visumą.